De Westwijk is verdeeld in vier woonbuurten waarin bewoners zich verenigd hebben tot bewoners groepen en zelfs een bewoners vereniging.
Deze bewonersgroepen / vereniging werken samen in de Wijkvereniging West op zijn Best.
In de Westwijk zijn de straatnamen per buurt gegroepeerd en wel:

WETERING.
Dat is de buurt in het noordoosten van de wijk begrensd door Marnixlaan, Dirk de Derdelaan en Rijksweg 20.
De straatnamen zijn ontleend aan figuren van de vaderlandse geschiedenis die het huis van Oranje-Nassau betreffen.

DE LAGE WEIDE.
Deze buurt vindt u westelijk van Wetering. Begrensd door de Buys Ballotlaan, de oude grens met Maasland wat nu is het recreatie gebied met de surfplas en Rijksweg 20.
Hier zijn de straatnamen ontleend aan beroemde Nederlanders die hun sporen verdiend hebben op het gebied van de natuurwetenschappen en in de rechtsgeleerdheid.

ZUIDBUURT.
Heet de buurt die begrensd wordt door vroeger de sportvelden en nu de volkstuinen, de spoorlijn, de dr. Wiardi Beckmansingel en de Marnixlaan.
Verzetshelden hebben hier hun naam gegeven aan de straten.

HOOGKAMER.
Deze ligt westelijk van de zuidbuurt en wordt begrensd  door de Van Boendaleweg, de oude grens met Maasland nu het golfterrein, de Buys Ballotlaan en de dr. Wiardi Beckmansingel.
In de Hoogkamer zijn de namen van de straten als groep verbonden aan personen  die als cultuurdragers aangemerkt kunnen worden, Daarbij heeft men zich beperkt tot figuren uit de oudere cultuurgeschiedenis van de Nederlanden tot 1600.